Latvijas Republika

Kaufen

 

Maksimālā konstrukciju aizsardzība pret pelējuma un bojājumiem

Pro Clima blīvējuma sistēma no­drošina silt­ināto kon­struk­ciju, sienu un jumtu aiz­sardzību iz­man­to­jot aug­stas efekt­iv­itātes mem­brānas ar aktīvo mitruma kon­troli.

 

 

Kompānija Pro Clima ir līde­ris sil­tuma izolēto kon­struk­ciju aiz­sardzības jomā, blīvējamo sistēmu iz­strādē un ražošanā.

Kompānija Pro Clima piedāvā kom­pleksu mitruma vadīšanas sistēmu un gaisa ne­caur­laidību, kas sevī ietver dažādu mitruma līmeņu difūzi­jas pretestību tvaika ne­caur­laidīgos blīvēju­mus, tvaika bar­jer­as un pretvēja izolāciju, līmes un līmlentes. Ražošana tiek veikta at­b­il­stoši augstākajiem Ei­r­o­pas standartiem.

 

Lai iegūtu detalizētu informāciju, lūdzam skatīties

 

Latvijas Republika

ART­IVA Ltd

Sila iela 9,
Riga, LV-1057
Latvija

T +371 29252882 (LV, RUS)
T +371 29116116 (LV, RUS, ENG)
F +371 67261122

info@art­iva.lv
www.art­iva.lv
www.pro­clima.lv